گوجه فرنگی متوسط – یک عدد حدود ۱۱۰ گرم (تره باری)

ریال ۱۵,۲۰۰