گریپ فروت بزرگ – یک عدد حدود ۳۲۰ گرم (مجلسی)

ریال ۲۷,۰۰۰