گریپ فروت بزرگ – یک عدد حدود ۳۲۰ گرم (تره باری)

ریال ۲۴,۰۰۰