کیوی بزرگ – یک عدد حدود ۱۲۰ گرم (مجلسی)

ریال ۱۷,۵۰۰