کلم قرمز متوسط – یک عدد حدود ۷۰۰ گرم (مجلسی)

ریال ۲۳,۰۰۰