کلم قرمز متوسط – یک عدد حدود ۷۰۰ گرم (تره باری)

ریال ۲۳,۰۰۰