کلم سفید متوسط – یک عدد حدود ۷۰۰ گرم (تره باری)

ریال ۱۴,۰۰۰