موز متوسط – یک عدد حدود ۲۳۰ گرم (مجلسی)

ریال ۳۱,۰۰۰