فلفل دلمه سبز متوسط – یک عدد حدود ۱۴۰ گرم (مجلسی)

ریال ۱۴,۵۰۰