فلفل دلمه رنگی متوسط – یک عدد حدود ۱۶۰ گرم (مجلسی)

ریال ۴۹,۰۰۰