فلفل دلمه رنگی متوسط – یک عدد حدود ۱۶۰ گرم (تره باری)

ریال ۲۰,۰۰۰