سیب قرمز متوسط – یک عدد حدود ۱۲۰ گرم (مجلسی)

ریال ۱۳,۶۰۰