بادمجان دلمه ای متوسط – یک عدد حدود ۲۰۰ گرم (مجلسی)

ریال ۱۳,۰۰۰