بادمجان دلمه ای بزرگ – یک عدد حدود ۳۰۰ گرم (مجلسی)

ریال ۱۹,۵۰۰